U kunt ons pedagogisch beleidsplan inzien op kantoor. Hierin staat o.a. omschreven hoe wij met de kinderen omgaan, wat de regels zijn en aan welke normen en waarden wij hanteren. U kunt het pedagogisch beleidsplan ook hier nalezen.

Pedagogisch beleid

Om een basis te leggen voor een vertrouwensrelatie tussen u en uw kind en ons kinderdagverblijf, is er een wenperiode ingesteld. Dit is met name belangrijk voor uw kind, al is het onze ervaring dat het ook de ouders zijn die moeten wennen.

wenbeleid

Gezondheidsbeleid

Zoals alle kindercentra in Amsterdam, bieden wij in principe alleen opvang aan gezonde kinderen.  Daar zijn al onze faciliteiten op gericht. In de praktijk is het soms moeilijk onderscheid te maken tussen wel/niet ziek en het dus wel of niet toelaten van een kind in het kinderdagverblijf. Wij hanteren hiervoor het beleid zoals opgesteld door de GGD:

LCHV – Ziektebeelden kinderdagverblijven, psz en bso

Kind met beperking

Is uw kind verstandelijk of lichamelijk beperkt? Dan kan hij / zij in principe ook een plek krijgen bij Willem Sparkje. We hebben echter niet alle middelen en mogelijkheden om elk kind, ongeacht zijn handicap, op te nemen. We onderzoeken graag, samen met u, de mogelijkheden.

Brochure

In het Nederlands:  brochure Willem Sparkje

In het Engels (Information in English): Engelse brochurePedagogisch beleidPedagogisch beleidPedagogisch beleidPedagogisch beleidPedagogisch beleid